BinaryNinja::QualifiedNameAndType Struct Reference

Public Member Functions

 QualifiedNameAndType ()=default
 
 QualifiedNameAndType (const std::string &name, const Ref< Type > &type)
 
 QualifiedNameAndType (const QualifiedName &name, const Ref< Type > &type)
 
bool operator< (const QualifiedNameAndType &other) const
 
bool operator== (const QualifiedNameAndType &other) const
 

Public Attributes

QualifiedName name
 
Ref< Typetype
 

Constructor & Destructor Documentation

◆ QualifiedNameAndType() [1/3]

BinaryNinja::QualifiedNameAndType::QualifiedNameAndType ( )
default

◆ QualifiedNameAndType() [2/3]

BinaryNinja::QualifiedNameAndType::QualifiedNameAndType ( const std::string &  name,
const Ref< Type > &  type 
)
inline

◆ QualifiedNameAndType() [3/3]

BinaryNinja::QualifiedNameAndType::QualifiedNameAndType ( const QualifiedName name,
const Ref< Type > &  type 
)
inline

Member Function Documentation

◆ operator<()

bool BinaryNinja::QualifiedNameAndType::operator< ( const QualifiedNameAndType other) const
inline

◆ operator==()

bool BinaryNinja::QualifiedNameAndType::operator== ( const QualifiedNameAndType other) const
inline

Member Data Documentation

◆ name

QualifiedName BinaryNinja::QualifiedNameAndType::name

◆ type

Ref<Type> BinaryNinja::QualifiedNameAndType::type